”Når det nye, som trendskaberne har skabt, accepteres af trendsetterne, starter den sociale proces, som kaldes en trend”  Kommunikationsrådgiver, Cand.Phil og Cand.Scient.Pol Henrik Vejlgaard

Trends opfattes oftest som ustyrlige og uforudsigelige, og trendspotterne, som sandsigersker, der kan spå om fremtiden. Selvom trends rummer store kræfter, som er svære at forstå, er trends sociale fænomener, skabt og styret af mennesker, og følger derfor bestemte mønstre. Det er der ikke nødvendigvis noget magisk over, selvom det kan syne sådan. Hvis vi kan iagttage mennesker, kan vi iagttage trends.

Forandringer i vores stil og livsstil har altid en årsag, ofte i meget konkret form. I trendanalysen er der altid ét afgørende spørgsmål, der skal besvares: Hvorfor opstår denne nye forandring? Når man har besvaret dette spørgsmål, er man ofte inde ved kernen af en ny trend.

”Moden vil bevæge sig så hurtigt, at det ikke længere er muligt at skelne mellem dem, som var først med på moden og dem som var sidst med” Paul Virilo, fransk hastighedsteoretiker

Det er interessant at beskæftige sig med modebranchen, når det handler om trends. Modebranchen påvirker trendskaberne og trendsetterne i mange andre brancher. Hvis en trend er under opsejling, vil modebranchen være et af de første steder, det kan ses. Samtidig er modebranchen også en refleksiv verden, som reagerer på trends, der er opstået uden for modeverdenen, samt reagere på “verdens tilstand”.

Men hvorfor så rodede en refleksiv modeblog sammen med sociale medier? 

”Mennesker påvirker mennesker. Intet påvirker mennesker så kraftigt som en anbefaling fra en betroet ven. En betroet anbefaling påvirker mennesker mere end selv den bedste massemedie-reklame” Mark Zuckerberg, grundlægger af Facebook

Sociale medier og modetrends er begge fænomener, der dækker nogle helt særlige behov hos mennesker. Ud fra en eksistentiel tankegang har Maslow beskrevet menneskets motivationer i et hierarkisk system, hvor de forskellige behov er underordnede de andre. Når det ikke længere er kampen for brødet, der driver én, så er det kampen for at få noget ud af livet. Vi har tid til at fokusere intensivt på Selvrealiseringen. Folk følger altså ikke trends for at efterligne de rige og fine, men for at få deres inderste ønsker – behov – opfyldt.

Både sociale medier og modetrends er altså også ”blot” endnu et værktøj i vores identitetsudtryk. De sociale medier åbner for individets selvrealisering og selviscenesættelse, og de bliver, præcis som mode, en form for ”impression management”. Alle mennesker forsøger, at give udtryk, der stemmer overens, med det indtryk, de ønsker, at andre skal have af dem.

Mange af de udfordringer, som modeverdenen står overfor, er skabt – nej, skabt er et forkert ord at bruge – de er manifesteret af de sociale medier. En forudsætning for at en trend bliver en trend er blandt andet dens størrelse og bevægelighed. Tidligere tog trendsetterne til de store modebyer, og med sig hjem havde det nyeste tøj. Det inspirerede den danske modeverden, og et nyt produkt blev født.  De sociale mediers bevægelighed er indiskutabelt, da indholdet på nettet flyder frit og tilgængeligt for alle med en internetopkobling. Du er ikke længere nødt til at tage til Paris eller London, for at blive inspireret – det er få klik væk.

Vi har heller ikke længere brug for modemagasinerne, for alle er journalister. Modebloggerne har prime-time! 

De sociale medier flytter grænserne for journalisters arbejde. Alle har mulighed for at publicere; man behøver ikke længere et stort bladhus i ryggen. Hvis man har lyst til at skrive en klumme, hvorfor så ikke gøre det online? Man behøver ikke en journalistuddannelse for at være journalist. Hvis folk får evnerne til at blogge lagt i hænderne, går der ikke længe, før de begynder at rapportere.

Dette øger også nyhedshastigheden, og lægger pres på de traditionelle formidlere af mode og trends. Enhver blogger burde egentlig se sig selv som modeverdenens vogter – modebevægelsen holder de etablerede journalister på tæerne.

Alt dette gør altså, at vi ikke kan fokusere på mode og modeverdenen, uden også at arbejde med trends i almindelighed og moden som fænomen. En refleksiv tilgang til modeverdenen, som vi alle er i stand til, i kraft af vores evne til at iagttage.

Derfor skriver jeg ikke kun om mine nyeste indkøb på bloggen, jeg roder mig gang på gang ud i trendforecasts, nye sociale medier, filosofi, verdenshistorie, modehistorier og alt andet. Modebevægelsen er større end os.

Tak til Henrik Vejlgaard for at have skrevet den helt igennem fantastiske bog “På Sporet af en Trend”. Det er en øjenåbner uden lige, overskuelig at læse og jeg kan ikke anbefale jer at læse den nok! Læs læs læs! Alle kan bruge den! Om ikke andet, så for at få en frisk ny indsigt i, hvilken verden vi lever i, og hvordan den fungerer!

Reklamer